น้ำตกทีลอซู น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในประเทศไทย

น้ำตกทีลอซู น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในประเทศไทย

น้ำตกทีลอซู เป็นชื่อของน้ำตกขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก ภายในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่บนความสูงเหนือระดับ

น้ำทะเล 900 เมตร ตัวน้ำตกมีความสูงจากพื้นดิน 300 เมตร กว้าง 500 เมตร ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าที่อุดมสมบูรณ์

ซึ่งน้ำตกนั้นได้รับการจัดอันดับว่าเป็นน้ำตกขนาดใหญ่อันดับ 6 ของเอเชียอีกด้วย น้ำตกแห่งนี้จัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศึกษาทางธรรมชาติซึ่งสามารถชมความสวยงาม

ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งน้ำตกมีน้ำไหลตลอดปีแต่น้ำจะมากในช่วงฤดูฝน น้ำตกทีลอซูนั้นเดิมทีถูกค้นพบโดยบังเอิญโดยพรานชาวกะเหรี่ยงที่มาล่าสัตว์ในพื้นที่ดังกล่าว

ต่อมาหน่วย ตชด. ได้บินเข้ามาสำรวจภายในบริเวณน้ำตกอีกครั้งซึ่งทางกรมป่าไม้ก็ได้เข้ามาสำรวจในช่วงเวลาต่อมา และหลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2528 ปรีชา อินทวงศ์

และบุคลากรของนิตยสารท่องเที่ยวแคมปิง เข้าไปสำรวจน้ำตกทีลอซูและนำไปตีพิมพ์ลงนิตยสารทำให้เริ่มเป็นที่สนใจของผู้คนมากขึ้น สำหรับชื่อของน้ำตกทีลอซูนั้น

ใครเป็นผู้ตั้งยังไม่มีการระบุชัดเจน แต่คำว่า ทีลอซูตั้งตามภาษากะเหรี่ยงแปลว่า น้ำตกดำ

พื้นที่ของน้ำตกแห่งนี้นับว่าเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน ของทุกปีซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำมากจะ

สามารถมองเห็นน้ำตกอย่างกว้างใหญ่มาก แต่ฤดูกาลเข้าชมน้ำตกนั้นจะเป็นช่วงเดือนธันวาคม – พฤษภาคม โดยเฉพาะเดือนธันวาคมจะเหมาะที่สุดเนื่องจากกระแสน้ำ

ไม่แรงมากและเป็นช่วงฤดูหนาว

น้ำตกทีลอซู เดินทางไปอย่างไร ?

น้ำตกทีลอซู

ทั้งนี้ตัวน้ำตกนั้นอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตรดังนั้นการจะเดินทางเข้าชมน้ำตกนั้นจะต้องเดินเท้าเข้าไปอีก ทั้งนี้ภายบริเวณน้ำตกก็มีบริเวณเดินทาง

ด้วยเรือยางเข้าสู่น้ำตกได้ น้ำตกทีลอซูนั้นไม่สามรถลงเล่นน้ำได้จึงเหมาะแก่การชมความสวยงามและศึกษาธรรมชาติมากกว่าซึ่งหากเดินเท้าเข้ามาทางน้ำตกจะเป็นเส้น

ทางศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทางกว่า 1.5 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางจะมีพรรณไม้นานาชนิดโดยเฉพาะป่าไผ่และดอกกระเจียวขึ้นตามจุดต่างๆของเส้นทาง

เมื่อถึงน้ำตกจะมีจุดชมวิวทั้งด้านล่างของน้ำตกจะเห็นเป็นผาหินปูนสีดำขนาดใหญ่ลดลั่นลงมาเป็นชั้นๆ และจุดชมวิวด้านยอดเขาจะมองเห็นน้ำตกในมุมสูงซึ่งมีความ

ชัดเจนมากกว่าโดยการเดินทางขึ้นยอดเขานั้นจะใช้เวลาเดินทางไปประมาณ 2 ชั่วโมง

สำหรับการเดินทางมายังน้ำตกแห่งนี้สามารถเดินทางมาได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางสายอุ้มผาง-แม่สอด ถึงหลักกิโลเมตรที่ 161 จากนั้นเดินทางต่อไปอีก 30

กิโลเมตร และเดินทางสู่ถนนลูกรังอีก 26 กิโลเมตรจะถึงที่ทำการรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *