หมู่เกาะสิมิรัน เกาะทะเลสวยที่สุดแห่งหนึ่งของชายฝั่งอันดามัน

หมู่เกาะสิมิรัน เกาะทะเลสวยที่สุดแห่งหนึ่งของชายฝั่งอันดามัน

หมู่เกาะสิมิรัน หรือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เป็นเกาะขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 80,000 ไร่ ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่อีก 9 เกาะ ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน

ในมหาสมุทรอินเดีย

หมู่เกาะนี้อยู่ในเขตท้องที่ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ประเทศไทย ซึ่งก็ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2525

โดยชื่อของหมู่เกาะสิมิรัน นั้นตั้งมาจากภาษามลายู แปลว่า เก้า ซึ่งก็คือจำนวน 9 เกาะของพื้นที่แห่งนี้ หมู่เกาะสิมิรันจัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลกแห่ง

หนึ่ง ถูกยกย่องว่าเป็นเกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้ทะเลซึ่งมีแนวปะการังที่สวยงามและยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดในแถบนั้นรวมถึงมีระบบนิเวศน์ใต้ทะเลที่ยัง

สมบูรณ์เช่นกัน

ภายในบริเวณหมู่เกาะนั้นสามารถพบปลาหายากได้ในบริเวณนี้ เช่น วาฬ, โลมา, ปลาไหลมอเรย์ เป็นต้น หมู่เกาะสิมิรัน ทั้ง 9 เกาะนี้มีชื่อเรียกที่แตกต่างโดยเรียงจาก

เหนือไปใต้ คือ เกาะหูยง เกาะปายัง เกาะปาหยัน เกาะเมี่ยง เกาะปายู เกาะหัวกะโหลก เกาะสิมิลัน และเกาะบางู โดยหมู่เกาะสิมิรันนั้นจะเป็นที่นิยมในช่วงเดือน

พฤศจิกายน ถึง เมษายน ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของไทย ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมายังหมู่เกาะนี้นั้นก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปโดยแต่ละเกาะนั้นจะถูกแบ่ง

เป็นกิจกรรมดังนี้

หมู่เกาะสิมิรัน ท้องทะเลสวยระดับโลก

หมู่เกาะสิมิรัน

เกาะแปด เกาะสิมิรัน เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพื่อพักผ่อนริมชายหาดซึ่งมีหาดทรายที่ขาวละเอียดและเล่นน้ำทะเล รวมถึงกิจกรรมดำน้ำใต้

ทะเลทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก ชมปะการังที่สวยงามนอกจากนี้ยังสามารถเดินไปยังด้านทิศเหนือของเกาะจะมีหินขนาดใหญ่คล้ายรองเท้าบูตและมีหินที่มีลักษณะคล้ายกับเรือ

ใบให้ชมกันด้วย ถัดมาคือเกาะบางู หรือ เกาะเก้า เป็นเกาะเล็กๆซึ่งมีกองหินใต้น้ำขนาดใหญ่โดยเกาะนี้ไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำเพราะมีโขดหินมากและหาดทรายเล็ก

ถัดมา เกาะหัวกะโหลก หินปูซา เกาะเจ็ด มีลักษณะคล้ายหัวกะโหลก มีหุบเขาใต้น้ำ สามารถพบปะการังอ่อน กัลปังหา สามรถพบปลากระเบนราหู และปลาฉลามวาฬได้

มากที่สุดในอุทยาน และเกาะสี่ เกาะเมี่ยง เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของหมู่เกาะซึ่งเกาะนี้จะเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานและหน่วยพิทักษ์อุทยาน (ม.ส.1) ซึ่งเกาะ

เมี่ยงจะเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์หายาก เช่น ปูไก่ ปัจจุบันหมู่เกาะจะปิดเกาะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี และบนเกาะหูยง เกาะปายัง และเกาะปาหยันเป็น

พื้นที่วางไข่ของเต่าทะเลซึ่งไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปโดยเด็ดขาด รวมถึงมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวันอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *