หุบเขาโมนูเมนต์ หุบเขาที่กว้างใหญ่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่ง

หุบเขาโมนูเมนต์ หุบเขาที่กว้างใหญ่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่ง

หุบเขาโมนูเมนต์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่ รัฐยูทาห์และรัฐแอริโซนา ของประเทศสหรัฐอเมริกา หุบเขาโมนูเมนต์ มีชื่อเสียงมากจากการที่มี

ผาหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทะเลทรายคล้ายกับแท่งหินขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กลางที่ราบกว้างใหญ่

หุบเขาแห่งนี้ เป็นซากหินที่เหลือจากการสึกกร่อน เมื่อมองจากด้านบนจะเห็นเป็นทุ่งโล่งและหุบเขาคล้ายกับพุ่มไม้ มีลักษณะเป็นแท่งสูงคล้ายตึกและปราสาทบ้างถูก

เรียกว่า หินรูปปราสาท โดยหินเหล่านี้จะมียอดตัดหรือยอดราบ หุบเขาหล่านี้มีความสูงประมาณ 200 – 300 เมตร สถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงจากการที่มีนักท่องเที่ยวเดิน

ทางผ่านถนนเพื่อไปยังฝั่งตะวันตกของประเทศ โดยจะเห็นเป็นถนนทางยาวตัดผ่านหุบเขาที่สวยงามพื้นที่แห่งนี้นักธรณีวิทยาสันนิฐานว่าเกิดขึ้นราว 250 ล้านปีก่อน

โดยมีความเชื่อว่าพื้นที่ดังกล่าวอาจเคยเป็นทะเลตื้นมาก่อนหลังจากนั้นเมื่อ 70 ล้านปีก่อนน้ำทะเลแห่งนี้เริ่มลดระดับลงหินทรายสีแดงเริ่มแปลสภาพเป็นดินโคลนรวมถึง

สภาพการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกอย่างรุนแรงพื้นที่นี้เกิดการดันตัวขึ้นมาทำให้น้ำทะเลแห้งในที่สุด น้ำจึงแปรสภาพเป็นน้ำใต้ดินในปัจจุบัน ต่อมาเกิดการกัดกร่อน

ของลมจนทำให้เม็ดทรายต่างๆถับทมกันรวมถึงน้ำฝนที่ตกลงมากกลายสภาพให้หุบเขาเหล่านี้เกิดเป็นผาหินอย่างในปัจจุบันนักธรณีวิทยาเชื่อว่าในอีกหลายพันปีพื้นที่

บริเวณดังกล่าวจะถูกลมและฝนกัดกร่อนจนเล็กลงและหายไปในที่สุด

หุบเขาโมนูเมนต์ ทัศนียภาพที่งดงามที่สุด

หุบเขาโมนูเมนต์

พื้นที่โดยรอบนั้นค่อนข้างทุรกันดานเนื่องจากภูมิประเทศเป็นทะเลทรายและพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่เหมาะแก่การดำรงอาศัยของมนุษย์ ทำให้พื้นที่แถบนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง

มากนักและยังคงสภาพของหุบเขาแท่งหินขนาดใหญ่นี้อย่างสมบูรณ์แบบ แม้ว่าจะไม่ค่อยมีมนุษย์อาศัยอยู่แต่ก็ยังมีชนเผ่าอินเดียนแดงที่ดำรงชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันโดยพวก

เขาจะมีหมู่บ้านห่างจากหุบเขาโมนูเมนต์ราว 20 กิโลเมตรซึ่งพวกเขาทำการเลี้ยงแพะเพื่อดำรงชีพ

นอกจากนี้แล้วในบริเวณทะเลทรายก็ยังมีสัตว์อื่นๆเช่น กิ่งก่าแผงคอ คางคกมีเขา และ งูหางกระดิ่ง ซึ่งมีมากในพื้นที่ทะเลทราย พืชส่วนใหญ่จะเป็นกระบองเพชร  สำหรับ

พื้นที่ของหุบเขานี้แม้ว่าจะไม่ใช้สถานที่ในเชิงการท่องเที่ยวเพราะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งและมีความร้อนมาก แต่ก็มีผู้คนจำนวนมากเดินทางไปชมความสวยงาม

ของธรรมชาติอย่างมากและนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วย ซึ่งก็จัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ควรไปชมให้ได้สักครั้งในชีวิต นอกจากนี้สถานที่ดังกล่าวยังอยู่ใช้

เป็นฉากหลังในการถ่ายทำภาพยนตร์ดังๆมากมายอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *