เยลโลว์สโตน สถานที่เที่ยวธรรมชาติชมน้ำพุร้อนที่สูงที่สุดในโลก

เยลโลว์สโตน สถานที่เที่ยวธรรมชาติชมน้ำพุร้อนที่สูงที่สุดในโลก

เยลโลว์สโตน หรือ อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน (Yellowstone National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา มีเนื้อที่ราว 8,983 ตาราง

กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 รัฐ คือ ไวโอมิง, มอนทานา, ไอดาโฮ

พื้นที่แห่งจัดว่า เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลกที่อยู่ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติโดยได้รับการขึ้นทะเบียนในวันที่ 1 มีนาคม 1872 ซึ่งในปัจจุบันจัดว่าเป็นสถาน

ที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของสหรัฐและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งภายในมีลักษณภูมิประเทศที่เก่าแก่และมีความหลากหลายทางธรรมชาติอย่างมาก

พื้นที่ภายในอุทยานแห่งชาตินี้ ประกอบด้วยที่ราบสูง, ภูเขาสลับชั้น, ผาสูงชัน, ทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย, ป่าไม้ และน้ำพุร้อน ภายในเยลโลว์สโตนมีแหล่งที่เรียกว่า บ่อน้ำพุ

ร้อน จำนวนมากกว่า 10,000 แห่ง และมีน้ำพุร้อนกว่า 250 แห่งที่มีน้ำร้อนพุ่งสูงกว่า 30 เมตร โดยเฉพาะน้ำพุร้อนชื่อว่า โอลด์เฟทฟุล ซึ่งมีน้ำพุร้อนพุ่งสูงกว่า 100 เมตร

ในทุกๆเวลา 93 นาที โดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยน้ำพุร้อนเหล่านี้เกิดขึ้นโดยแมกมาจากใต้ติด

นอกจากนี้แล้วภายในเยลโลว์สโตนยังมีน้ำตกที่สวยงามกว่า 300 แห่ง รวมถึงสัตว์ป่าต่างๆภายในอุทยานซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถพบเจอภายในอุทยานแห่งชาตินี้ไม่ว่าจะ

เป็น หมีกริซซ์ลี หมีดำ ควายป่าไบซัน กวางมูส กวางเอลก์ แพะภูเขาบิกฮอร์น แมวป่า หมาป่า เยลโลว์สโตนมีความหลากหลายทั้งภูมิศาสตร์และทางธรณีวิทยา ถือว่าเป็น

สถานที่ที่ใช้ในการศึกษาชีววิทยาและธรณีวิทยาอีกด้วย

เยลโลว์สโตน แหล่งท่องเที่ยวบยอดนิยม

เยลโลว์สโตน

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาตินี้กว่า 4 ล้านคนต่อปี เยลโลว์สโตนจัดว่าเป็นสถานที่ที่มีน้ำพุร้อนมากที่สุดและสูงที่สุดในโลก นั่นเพราะว่าภายใต้พื้นที่

แห่งนี้นั้นเป็นแอ่งแมกมาขนาดใหญ่ กล่าวคือในสมัยอดีตบริเวณดังกล่าวเคยเป็นภูเขาไฟยักษ์มาก่อนและเกิดปะทุมาแล้วหลายครั้งโดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นราว 750,000 ปี

ก่อน ซึ่งในปัจจุบันแม้ว่าภูเขาไฟยักษ์ลูกนี้จะสงบแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์และนักธรณีวิทยาต่างก็ศึกษาพื้นที่ภายในเยลโลว์สโตนเรื่อยมาเพื่อเฝ้าดูว่ามันจะปะทุอีกครั้งเมื่อ

ใด เพื่อเตือนภัยและช่วยอพยพผู้คนได้ทันในอนาคต

ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้จัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แม้ว่าอุทยานแห่งชาตินี้จะมีธรรมชาติที่สวยงามและหลากหลายมากแต่ภายใน

อุทยานก็ยังมีจุดที่เป็นอันตรายแก่นักท่องเที่ยวด้วย เช่น จุดของบ่อน้ำพุร้อน ซึ่งมีความร้อนสูงมากและมีพื้นดินที่อ่อนอาจเกิดการยุบตัวได้ โดยภายในบริเวณดังกล่าวมี

ป้ายเตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังอันตรายนอกจากนี้บางจุดยังมีก๊าซอันตรายที่พุ่งออกมาโดยจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังหากจุดที่มีก๊าซอันตรายเกินไปทางเจ้าหน้าที่จะปิด

บริเวณนั้นทันที ซึ่งในอดีตเคยมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตในพื้นที่นี้มาแล้ว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *