Browsed by
Category: เที่ยวอุทยานแห่งชาติ

แกรนด์แคนยอน เที่ยวชมหุบเหวลึกที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลก

แกรนด์แคนยอน เที่ยวชมหุบเหวลึกที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลก

แกรนด์แคนยอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา อุทยานแห่งชาตินี้จัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งรองจากเยลโลว์สโตน ซึ่งแกรนด์แคนยอนนี้มีลักษณะเป็นหน้าผาลึกที่มีความสูงราว 1,600 เมตร และมี ความยาวของหุบเหว 450 กิโลเมตร ซึ่งนับว่าเป็นหน้าผาที่มีความยาวที่สุดในโลกโดยด้านล่างของหุบเหวคือแม่น้ำโคโรลาโด ซึ่งจัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม สำหรับพื้นที่แห่งนี้ถูกค้นพบโดยนักสำรวจชาวยุโรป ชื่อว่า พันตรี จอห์น เวสลีย์ พาวเวลล์ และคณะเมื่อปี ค.ศ. 1869 ต่อมาทางการของสหรัฐได้ขึ้นทะเบียนแกรนด์แคน ยอนให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 2 ของประเทศ แกรนด์แคนยอน จัดว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะแก่การศึกษาด้านธรณีวิทยาซึ่งหน้าผาที่ถูกกัดเซาะนั้นมีชั้นดินต่างๆ ที่ซับซ้อนกัน นักธรณีวิทยาเชื่อว่าแกรนด์แคนยอนนั้นเกิดจากการกัดเซาะของน้ำในแม่น้ำโคโรลาโดเมื่อราว 250 – 225 ล้านปีก่อน เชื่อว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ราบกว้างและมีแม่น้ำโคโร ลาโดไหลผ่านซึ่งเวลาผ่านไปนานมากพื้นดินบริเวณขอบของแม่น้ำเกิดการพังทลายของหน้าดินทำให้น้ำในแม่น้ำเริ่มลดระดับลงและมีขนาดเล็กลง ต่อมาเกิดการเคลื่อน ตัวของเปลือกโลกอย่างรุนแรงการเคลื่อนตัวก่อให้เกิดแรงดันมหาศาลใต้พื้นโลกและทำให้พื้นที่ราบดันตัวสูงขึ้น ต่อมาน้ำในแม่น้ำก็กัดเซาะชั้นดินของหน้าผาลึกลงเรื่อยๆ ประกอบกับกระแสน้ำที่ไหลแรงพัดเอาทรายและตะกอนและเกิดการกัดเซาะลึกลงจนสามารถชั้นหินแบบต่างๆ ก่อเกิดเป็นร่องเหวลึก รวมถึงพื้นที่ราบถูกลมและฝนเกาะซัดบริเวณโดยรอบจนเห็นเป็นผาหินกว้างใหญ่การกระทำนี้เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายล้านปีจนเกิดเป็นผาหินซับซ้อน ดังเช่นปัจจุบัน แกรนด์แคนยอน จึงกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งนี้แกรนด์แคนยอนไม่ได้มีเฉพาะบนโลกเท่านั้น ยังมีเหวลึกลักษณะคล้ายกันบนดาวอังคารชื่อว่า มาริเนริส ที่มีความกว้างราว 8,500 กิโลเมตร ยาว 10,600 กิโลเมตร ซึ่งคิดเป็น 10 เท่าของแกรนด์แคนยอนบนโลกอีกด้วย ปัจจุบันแกรนด์แคนยอนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมโดยมีนักท่องเที่ยวกว่า 4 แสนคนต่อปีซึ่งภายในก็มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น จุดชมวิวซึ่งมีสกายวอกล์ยื่นออกจาก หน้าผาให้ชมวิวโดยรอบหรือจะเดินทางลงไปยังจุดชมวิวด้านล่างบริเวณแม่น้ำโคโรลาโดเดินทางลัดเลาะตามหุบเขาที่น่าพิศวง หรือจะใช้บริการล่องเรือชมความสวยงา มรอบๆแม่น้ำและหุบเหวแกรนด์แคนยอน

เยลโลว์สโตน สถานที่เที่ยวธรรมชาติชมน้ำพุร้อนที่สูงที่สุดในโลก

เยลโลว์สโตน สถานที่เที่ยวธรรมชาติชมน้ำพุร้อนที่สูงที่สุดในโลก

เยลโลว์สโตน หรือ อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน (Yellowstone National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา มีเนื้อที่ราว 8,983 ตาราง กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 รัฐ คือ ไวโอมิง, มอนทานา, ไอดาโฮ พื้นที่แห่งจัดว่า เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลกที่อยู่ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติโดยได้รับการขึ้นทะเบียนในวันที่ 1 มีนาคม 1872 ซึ่งในปัจจุบันจัดว่าเป็นสถาน ที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของสหรัฐและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งภายในมีลักษณภูมิประเทศที่เก่าแก่และมีความหลากหลายทางธรรมชาติอย่างมาก พื้นที่ภายในอุทยานแห่งชาตินี้ ประกอบด้วยที่ราบสูง, ภูเขาสลับชั้น, ผาสูงชัน, ทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย, ป่าไม้ และน้ำพุร้อน ภายในเยลโลว์สโตนมีแหล่งที่เรียกว่า บ่อน้ำพุ ร้อน จำนวนมากกว่า 10,000 แห่ง และมีน้ำพุร้อนกว่า 250 แห่งที่มีน้ำร้อนพุ่งสูงกว่า 30 เมตร โดยเฉพาะน้ำพุร้อนชื่อว่า โอลด์เฟทฟุล ซึ่งมีน้ำพุร้อนพุ่งสูงกว่า 100 เมตร ในทุกๆเวลา 93 นาที โดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยน้ำพุร้อนเหล่านี้เกิดขึ้นโดยแมกมาจากใต้ติด นอกจากนี้แล้วภายในเยลโลว์สโตนยังมีน้ำตกที่สวยงามกว่า 300 แห่ง รวมถึงสัตว์ป่าต่างๆภายในอุทยานซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถพบเจอภายในอุทยานแห่งชาตินี้ไม่ว่าจะ เป็น หมีกริซซ์ลี หมีดำ ควายป่าไบซัน กวางมูส กวางเอลก์ แพะภูเขาบิกฮอร์น แมวป่า หมาป่า เยลโลว์สโตนมีความหลากหลายทั้งภูมิศาสตร์และทางธรณีวิทยา ถือว่าเป็น สถานที่ที่ใช้ในการศึกษาชีววิทยาและธรณีวิทยาอีกด้วย เยลโลว์สโตน แหล่งท่องเที่ยวบยอดนิยม ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาตินี้กว่า 4 ล้านคนต่อปี เยลโลว์สโตนจัดว่าเป็นสถานที่ที่มีน้ำพุร้อนมากที่สุดและสูงที่สุดในโลก นั่นเพราะว่าภายใต้พื้นที่ แห่งนี้นั้นเป็นแอ่งแมกมาขนาดใหญ่ กล่าวคือในสมัยอดีตบริเวณดังกล่าวเคยเป็นภูเขาไฟยักษ์มาก่อนและเกิดปะทุมาแล้วหลายครั้งโดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นราว 750,000 ปี…

Read More Read More