Browsed by
Tag: นครเพตรา

นครเพตรา นครโบราณมรดกโลกภายใต้หุบเขาอัศจรรย์

นครเพตรา นครโบราณมรดกโลกภายใต้หุบเขาอัศจรรย์

นครเพตรา เป็นชื่อของโบราณสถานซึ่งแกะสลักด้วยหินจากหุบเขาวาดี มูซา ประเทศจอร์แดน นครแห่งนี้จัดว่าเป็นสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลกโดยตัวอาคารจะแกะสลักจากหินของหุบเขาที่ตั้งระหว่างทะเลเดดซีและอ่าวกาบา นครแห่งนี้เชื่อว่ามีอายุราว 700 ปี สถานที่นี้มีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้ราว 1,000 ปีก่อนคริสตกาลแล้วโดยชนชาติที่มีชื่อว่า ชาวนาบาเทียน ซึ่งเดินทางมาจากแทบทะเลทรายอาหรับ นักโบราณคดีเชื่อว่าชาวนาบาเทียนนี้มีความสามารถและชำนาญในเรื่องการแกะสลักหินจากผา ซึ่งใช้สำหรับที่อาศัยของพวกเขาและเลี้ยงแกะ ต่อมาได้มีการรับจ้างเป็นยามรักษาความปลอดภัยแก่กองคาราวาน นอกจากนี้แล้วยังเชื่อว่าชนเผ่านี้มีความซื่อสัตย์ และพวกเขาได้เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในบริเวณหุบเขานี้จนมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น จนเริ่มมีการสร้างอาคารที่สลักด้วยหินจากหน้าผาขึ้น จากนั้นนครโบราณแห่งนี้ก็กลายเป็นเส้นทางที่สำคัญแห่งหนึ่งในตอนนั้น เนื่องจากเป็นเส้นทางสำคัญคือ สายตะวันออก – สายตะวันตก คาบสมุทรอาหรับกับอ่าวเปอร์เซียจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และ สายเหนือ – ใต้ ที่เชื่อมทะเลแดงกับ กรุงดามัสกัส ซีเรีย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญ นอกจากนี้หุบเขาวาดี มูซา ยังถูกเรียกอีกชื่อว่า หุบเขาโมเสส จากตำนานความเชื่อที่ว่า น้ำภายในหุบเขานั้นเป็นน้ำที่โมเสส เสกให้เพื่อชาวยิวกินแก้กระหาย ดังนั้นแล้วพ่อค้าที่เดินทางจากทะเลทรายต้องเดินทางมาที่นครเพตราแห่งเดียวเท่านั้น ต่อมาในสมัยกรีกโบราณนครเพตรากลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่มั่งคั่ง ซึ่งชาวกรีกในสมัยในเดินทางมาที่แห่งนี้เพื่อซื้อขายสินค้า ตามบันทึกของนักเดินทางชาวกรีกโบราณชื่อว่า สตราโบ กล่าวว่า นครเพตรานั้นเต็มไปด้วยสินค้าต่างๆ เช่น ยางไม้หอม กำยาน เครื่องเทศของชาวอาหรับ ทองแดง เหล็ก เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้น ผ้าย้อมของชาวฟินิเซียน นครโบราณนี้เจริญรุ่งเรืองจนถึงช่วงสมัยโรมันซึ่งจักรพรรดิโรมันได้ยกทัพโจมตีเมืองแห่งนี้ เนื่องจากนครนี้ไม่เคยมีศัตรูมานับตั้งแต่ก่อสร้างนครจึงได้ให้พ่ายแพ้ไปในที่สุด หลังจากนั้นเมืองถูกปล่อยทิ้งร้างจนกระทั่งปี 1812 นักสำรวจชาวสวิตเซอร์แลนด์ โยฮันน์ ลุควิก บวร์กฮาร์ท ได้เดินทางเข้ามาที่นครแห่งนี้และได้เผยแพร่ออกสู่สายตาชาวโลกจนทำให้นครเพตราเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีนักสำรวจ นักโบราณคดีเดินทางเข้ามาศึกษาจำนวนมาก ปัจจุบันนครเพตราเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของจอร์แดน และในปี 2008 นครเพตราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและได้รับการเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่อีกด้วย