Browsed by
Tag: สถานที่ท่องเที่ยว

ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิ เป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติฟุจิ-ฮะโกเนะ-อิซุ ที่จังหวัดชิซุโอเนะ และ จังหวัดยามาชิ ภูเขาไฟแห่งนี้เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูง 3,776 เมตร ไปทางตะวันตกของกรุงโตเกียวราว 50 กิโลเมตรพื้นที่โดยรอบของภูเขาไฟนั้นเต็มไปด้วยธรรมชาติที่ สวยงามประกอบด้วยทะเลสาบทั้งห้าและน้ำตกชิระอิโตะ ภูเขาไฟฟูจินั้นเป็นภูเขาไฟประเภทกรวยสลับชั้นปัจจุบันจัดว่าเป็นภูเขาไฟที่สงบและมีโอกาสปะทุต่ำ โดยปะทุ ครั้งสุดท้ายในยุคเอโดะหรือปี 1707 ภูเขาฟูจิจัดว่าเป็นภูเขาที่มีความสำคัญทั้งในเรื่องของความเชื่อและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นจะเห็นว่ามีภาพเขียนต่างๆที่มีฟูจิเป็นฉากหลังด้วย ตามความเชื่อแต่โบราณของ ชาวญี่ปุ่นตั้งแต่ยุคเมจิเชื่อว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงเป็นสถานที่ที่มีเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ และยังเป็นแรงบันดาลใจของศิลปินในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 จะ เห็นได้จากภาพเขียน กลอน และบทกวีที่กล่าวถึงภูเขาไฟฟูจิมากมาย ภูเขาไฟฟูจิ ความสวยงามที่เกินบรรยาย   ทำให้ภูเขาไฟลูกนี้เป็นทีรู้จักไปทั่วโลกปัจจุบันภูเขาไฟฟูจิจัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เนื่องจากบริเวณโดยรอบมีทัศนียภาพที่สวยงามของ ธรรมชาติอย่างมาก สามารถเที่ยวชมความงามของภูเขาได้เกือบทุกฤดูกาลโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่อากาศแจ่มใสทำให้สามารถมองเห็นภูเขาไฟได้ อย่างชัดเจน และสามารถมองเห็นได้จากกรุงโตเกียวเลยทีเดียว จุดเด่นอย่างหนึ่งของภูเขาไฟลูกนี้คือมีหิมะปกคลุมตลอดปีแม้ในช่วงฤดูร้อนก็มีหิมะปกคลุมให้เห็นบางๆ บนยอด แต่ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมบนยอดจำนวนมาก ซึ่งมองเห็นอย่างสวยงาม นอกจากชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิแล้วบริเวณโดยรอบก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเช่นกันไม่ว่าจะเป็นชมทะเลสาบคาวากุจิบริเวณโดย รอบมีต้นซากุระขึ้นจำนวนมาก รวมถึงต้นไม้อื่นๆอีก และหากเป็นช่วงฤดูซากุระก็ยิ่งมีความสวยงามและชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ในบริเวณนั้น สำหรับกิจกรรมอื่นๆก็มีเช่นกิจกรรมปืนเขาซึ่งเป็นกิจกรรมยอดนิยมของนักปืนเขาอย่างมากโดยการปืนเขานั้นก็จะมีตั้งแต่ระดับ 1 จนถึงระดับ 5 ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสกีหิมะและกระดานเลื่อนให้ความสนุกสนานแก่นักท่องเที่ยวด้วย นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมเช่นล่องเรือตามทะเลสาบคาวาฟุจิชมความสวยงาม บริเวณโดยรอบ ภูเขาไฟฟูจินั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมากจนกระทั่งปี 2013 ภูเขาไฟฟูจิได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยผ่านการพิจารณาดังนี้  เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลัก ฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

หุบเขาโมนูเมนต์ หุบเขาที่กว้างใหญ่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่ง

หุบเขาโมนูเมนต์ หุบเขาที่กว้างใหญ่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่ง

หุบเขาโมนูเมนต์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่ รัฐยูทาห์และรัฐแอริโซนา ของประเทศสหรัฐอเมริกา หุบเขาโมนูเมนต์ มีชื่อเสียงมากจากการที่มี ผาหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทะเลทรายคล้ายกับแท่งหินขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กลางที่ราบกว้างใหญ่ หุบเขาแห่งนี้ เป็นซากหินที่เหลือจากการสึกกร่อน เมื่อมองจากด้านบนจะเห็นเป็นทุ่งโล่งและหุบเขาคล้ายกับพุ่มไม้ มีลักษณะเป็นแท่งสูงคล้ายตึกและปราสาทบ้างถูก เรียกว่า หินรูปปราสาท โดยหินเหล่านี้จะมียอดตัดหรือยอดราบ หุบเขาหล่านี้มีความสูงประมาณ 200 – 300 เมตร สถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงจากการที่มีนักท่องเที่ยวเดิน ทางผ่านถนนเพื่อไปยังฝั่งตะวันตกของประเทศ โดยจะเห็นเป็นถนนทางยาวตัดผ่านหุบเขาที่สวยงามพื้นที่แห่งนี้นักธรณีวิทยาสันนิฐานว่าเกิดขึ้นราว 250 ล้านปีก่อน โดยมีความเชื่อว่าพื้นที่ดังกล่าวอาจเคยเป็นทะเลตื้นมาก่อนหลังจากนั้นเมื่อ 70 ล้านปีก่อนน้ำทะเลแห่งนี้เริ่มลดระดับลงหินทรายสีแดงเริ่มแปลสภาพเป็นดินโคลนรวมถึง สภาพการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกอย่างรุนแรงพื้นที่นี้เกิดการดันตัวขึ้นมาทำให้น้ำทะเลแห้งในที่สุด น้ำจึงแปรสภาพเป็นน้ำใต้ดินในปัจจุบัน ต่อมาเกิดการกัดกร่อน ของลมจนทำให้เม็ดทรายต่างๆถับทมกันรวมถึงน้ำฝนที่ตกลงมากกลายสภาพให้หุบเขาเหล่านี้เกิดเป็นผาหินอย่างในปัจจุบันนักธรณีวิทยาเชื่อว่าในอีกหลายพันปีพื้นที่ บริเวณดังกล่าวจะถูกลมและฝนกัดกร่อนจนเล็กลงและหายไปในที่สุด หุบเขาโมนูเมนต์ ทัศนียภาพที่งดงามที่สุด พื้นที่โดยรอบนั้นค่อนข้างทุรกันดานเนื่องจากภูมิประเทศเป็นทะเลทรายและพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่เหมาะแก่การดำรงอาศัยของมนุษย์ ทำให้พื้นที่แถบนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง มากนักและยังคงสภาพของหุบเขาแท่งหินขนาดใหญ่นี้อย่างสมบูรณ์แบบ แม้ว่าจะไม่ค่อยมีมนุษย์อาศัยอยู่แต่ก็ยังมีชนเผ่าอินเดียนแดงที่ดำรงชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันโดยพวก เขาจะมีหมู่บ้านห่างจากหุบเขาโมนูเมนต์ราว 20 กิโลเมตรซึ่งพวกเขาทำการเลี้ยงแพะเพื่อดำรงชีพ นอกจากนี้แล้วในบริเวณทะเลทรายก็ยังมีสัตว์อื่นๆเช่น กิ่งก่าแผงคอ คางคกมีเขา และ งูหางกระดิ่ง ซึ่งมีมากในพื้นที่ทะเลทราย พืชส่วนใหญ่จะเป็นกระบองเพชร  สำหรับ พื้นที่ของหุบเขานี้แม้ว่าจะไม่ใช้สถานที่ในเชิงการท่องเที่ยวเพราะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งและมีความร้อนมาก แต่ก็มีผู้คนจำนวนมากเดินทางไปชมความสวยงาม ของธรรมชาติอย่างมากและนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วย ซึ่งก็จัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ควรไปชมให้ได้สักครั้งในชีวิต นอกจากนี้สถานที่ดังกล่าวยังอยู่ใช้ เป็นฉากหลังในการถ่ายทำภาพยนตร์ดังๆมากมายอีกด้วย

เยลโลว์สโตน สถานที่เที่ยวธรรมชาติชมน้ำพุร้อนที่สูงที่สุดในโลก

เยลโลว์สโตน สถานที่เที่ยวธรรมชาติชมน้ำพุร้อนที่สูงที่สุดในโลก

เยลโลว์สโตน หรือ อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน (Yellowstone National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา มีเนื้อที่ราว 8,983 ตาราง กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 รัฐ คือ ไวโอมิง, มอนทานา, ไอดาโฮ พื้นที่แห่งจัดว่า เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลกที่อยู่ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติโดยได้รับการขึ้นทะเบียนในวันที่ 1 มีนาคม 1872 ซึ่งในปัจจุบันจัดว่าเป็นสถาน ที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของสหรัฐและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งภายในมีลักษณภูมิประเทศที่เก่าแก่และมีความหลากหลายทางธรรมชาติอย่างมาก พื้นที่ภายในอุทยานแห่งชาตินี้ ประกอบด้วยที่ราบสูง, ภูเขาสลับชั้น, ผาสูงชัน, ทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย, ป่าไม้ และน้ำพุร้อน ภายในเยลโลว์สโตนมีแหล่งที่เรียกว่า บ่อน้ำพุ ร้อน จำนวนมากกว่า 10,000 แห่ง และมีน้ำพุร้อนกว่า 250 แห่งที่มีน้ำร้อนพุ่งสูงกว่า 30 เมตร โดยเฉพาะน้ำพุร้อนชื่อว่า โอลด์เฟทฟุล ซึ่งมีน้ำพุร้อนพุ่งสูงกว่า 100 เมตร ในทุกๆเวลา 93 นาที โดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยน้ำพุร้อนเหล่านี้เกิดขึ้นโดยแมกมาจากใต้ติด นอกจากนี้แล้วภายในเยลโลว์สโตนยังมีน้ำตกที่สวยงามกว่า 300 แห่ง รวมถึงสัตว์ป่าต่างๆภายในอุทยานซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถพบเจอภายในอุทยานแห่งชาตินี้ไม่ว่าจะ เป็น หมีกริซซ์ลี หมีดำ ควายป่าไบซัน กวางมูส กวางเอลก์ แพะภูเขาบิกฮอร์น แมวป่า หมาป่า เยลโลว์สโตนมีความหลากหลายทั้งภูมิศาสตร์และทางธรณีวิทยา ถือว่าเป็น สถานที่ที่ใช้ในการศึกษาชีววิทยาและธรณีวิทยาอีกด้วย เยลโลว์สโตน แหล่งท่องเที่ยวบยอดนิยม ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาตินี้กว่า 4 ล้านคนต่อปี เยลโลว์สโตนจัดว่าเป็นสถานที่ที่มีน้ำพุร้อนมากที่สุดและสูงที่สุดในโลก นั่นเพราะว่าภายใต้พื้นที่ แห่งนี้นั้นเป็นแอ่งแมกมาขนาดใหญ่ กล่าวคือในสมัยอดีตบริเวณดังกล่าวเคยเป็นภูเขาไฟยักษ์มาก่อนและเกิดปะทุมาแล้วหลายครั้งโดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นราว 750,000 ปี…

Read More Read More