Browsed by
Tag: Yellowstone National Park

เยลโลว์สโตน สถานที่เที่ยวธรรมชาติชมน้ำพุร้อนที่สูงที่สุดในโลก

เยลโลว์สโตน สถานที่เที่ยวธรรมชาติชมน้ำพุร้อนที่สูงที่สุดในโลก

เยลโลว์สโตน หรือ อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน (Yellowstone National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา มีเนื้อที่ราว 8,983 ตาราง กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 รัฐ คือ ไวโอมิง, มอนทานา, ไอดาโฮ พื้นที่แห่งจัดว่า เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลกที่อยู่ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติโดยได้รับการขึ้นทะเบียนในวันที่ 1 มีนาคม 1872 ซึ่งในปัจจุบันจัดว่าเป็นสถาน ที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของสหรัฐและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งภายในมีลักษณภูมิประเทศที่เก่าแก่และมีความหลากหลายทางธรรมชาติอย่างมาก พื้นที่ภายในอุทยานแห่งชาตินี้ ประกอบด้วยที่ราบสูง, ภูเขาสลับชั้น, ผาสูงชัน, ทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย, ป่าไม้ และน้ำพุร้อน ภายในเยลโลว์สโตนมีแหล่งที่เรียกว่า บ่อน้ำพุ ร้อน จำนวนมากกว่า 10,000 แห่ง และมีน้ำพุร้อนกว่า 250 แห่งที่มีน้ำร้อนพุ่งสูงกว่า 30 เมตร โดยเฉพาะน้ำพุร้อนชื่อว่า โอลด์เฟทฟุล ซึ่งมีน้ำพุร้อนพุ่งสูงกว่า 100 เมตร ในทุกๆเวลา 93 นาที โดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยน้ำพุร้อนเหล่านี้เกิดขึ้นโดยแมกมาจากใต้ติด นอกจากนี้แล้วภายในเยลโลว์สโตนยังมีน้ำตกที่สวยงามกว่า 300 แห่ง รวมถึงสัตว์ป่าต่างๆภายในอุทยานซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถพบเจอภายในอุทยานแห่งชาตินี้ไม่ว่าจะ เป็น หมีกริซซ์ลี หมีดำ ควายป่าไบซัน กวางมูส กวางเอลก์ แพะภูเขาบิกฮอร์น แมวป่า หมาป่า เยลโลว์สโตนมีความหลากหลายทั้งภูมิศาสตร์และทางธรณีวิทยา ถือว่าเป็น สถานที่ที่ใช้ในการศึกษาชีววิทยาและธรณีวิทยาอีกด้วย เยลโลว์สโตน แหล่งท่องเที่ยวบยอดนิยม ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาตินี้กว่า 4 ล้านคนต่อปี เยลโลว์สโตนจัดว่าเป็นสถานที่ที่มีน้ำพุร้อนมากที่สุดและสูงที่สุดในโลก นั่นเพราะว่าภายใต้พื้นที่ แห่งนี้นั้นเป็นแอ่งแมกมาขนาดใหญ่ กล่าวคือในสมัยอดีตบริเวณดังกล่าวเคยเป็นภูเขาไฟยักษ์มาก่อนและเกิดปะทุมาแล้วหลายครั้งโดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นราว 750,000 ปี…

Read More Read More